อบรมโครงก…

อบรมโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน”

ชูเกียรติลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชาวชุมชน ในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชุมชนบ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา

กิจกรรมสร…

กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ชูเกียรติลิสซิ่ง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมงาน และมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน วันที่ 9 กันยานยน 2566 ณ ห้องประชุมเกาะกลาง โรงเเรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่