สินเชื่อที่ดิน

ชูเกียรติลิสซิ่งบริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน

ดอกเบี้ย 0.67%

ชูเกียรติลิสซิ่งมีเงื่อนไขดังนี้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด

เป็นทุกข์เรื่องตางค์ อยากเสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้สินต่างๆ ใช้โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก กู้ได้เลย สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ทั่วพื้นที่ภาคใต้ รับทั้ง จำนองที่ดิน และ ขายฝากที่ดิน ไม่รับรีไฟแนนซ์ที่ดิน เราพร้อมดูแลทุกสินเชื่อ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคใต้

***หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าบริการต่างๆ คำนวณแบบลดต้นลดดอกชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นเพียงผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การพิจารณาอนุมัติเป็นสินเชื่อไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อที่ดิน

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ผ่อนเริ่มต้นต่ำสุด 12 เดือน

ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน

ค่างวด = (วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด)) / จำนวนงวด

ตัวอย่างการคำนวนแสดงค่าใช้จ่าย

  • จำนวนเงินต้น 100,000 บาท
  • จ่ายคืนระยะเวลา 12 เดือน
  • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
  • จำนวนดอกเบี้ย 15,000 บาท
  • จำนวนที่ต้องจ่ายคืนทั้งหมด 100,000 x 15% = 115,000 บาท

จำนวนดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาในการกู้ 

ดอกเบี้ยต่อเดือน = ( เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อเดือน (12เดือน)) 
                              = 100,000 x 1.25 %
                              = 1,250 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อที่ดิน

  1. ค่าอากรแสตมป์ : ไม่มีค่าอากรเเสตมป์
  2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
  4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ : ฟรี

ชูเกียรติลิสซิ่ง กู้ได้...คนใต้ด้วยกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
อายุ 25-70 ปี
มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน

เอกสารการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง
โฉนดที่ดิน หรือ นส 3
ใบระวางที่ดิน
ราคาประเมินที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน)

สมัครสินเชื่อ

สินเชื่อ FOR WEB