สินเชื่อที่ดิน

ชูเกียรติลิสซิ่งบริการสินเชื่อโฉลดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน

ดอกเบี้ย 0.67%

ชูเกียรติลิสซิ่งมีเงื่อนไขดังนี้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน กู้เงินแบบใช้โฉนด

เป็นทุกข์เรื่องตางค์ อยากเสริมสภาพคล่องเรื่องเงิน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้สินต่างๆ ใช้โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก กู้ได้เลย สินเชื่อโฉนดที่ดิน จำนองที่ดิน ทั่วพื้นที่ภาคใต้ รับทั้ง จำนองที่ดิน และ ขายฝากที่ดิน ไม่รับรีไฟแนนซ์ที่ดิน เราพร้อมดูแลทุกสินเชื่อ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคใต้

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

ชูเกียรติลิสซิ่ง กู้ง่าย..คนใต้ด้วยกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
อายุ 25-70 ปี
มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน

เอกสารการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง
โฉนดที่ดิน หรือ นส 3
ใบระวางที่ดิน
ราคาประเมินที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน)

สมัครสินเชื่อ

รวมสินเชื่อ