🎉ชูเกียรติลิสซิ่ง จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ 🎉

ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชุมชน ในโครงการ
“ชูเกียรติ อาสา”
ให้กับชุมชนบ้านนาปง
ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่