ขายฝากที่ดิน

สินเชื่อขายฝากที่ดิน

ดอกเบี้ย 1.25%

ขายฝากที่ดิน กับชูเกียรติ ลิสซิ่ง ดอกเบี้ยถูก 1.25% ต่อเดือน เพื่อให้ บุคคลทั่วไป นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย

ดอกเบี้ยถูก 1.25%
เงินทุนถูกกฎหมาย
หมุนเวียนธุรกิจ
ปิดหนี้นอกระบบ
ลดภาระดอกเบี้ยสูง

ชูเกียรติลิสซิ่ง กู้ได้...คนใต้ด้วยกัน

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดขายฝาก

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ผ่อนเริ่มต้นต่ำสุด 12 เดือน

ผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

ตัวอย่างการคำนวนแสดงค่าใช้จ่าย

 • จำนวนเงินต้น 500,000 บาท
 • จ่ายคืนระยะเวลา 12 เดือน
 • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
 • จำนวนดอกเบี้ย 75,000 บาท
 • จำนวนที่ต้องจ่ายคืน
 • ทั้งหมด 500,000 x 15% = 575,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อเดือน = ( เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อเดือน (12เดือน))
                                = 500,000 x 1.25 %
                                = 6,250 บาท

จำนวนดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาในการกู้ 

ดอกเบี้ยต่อเดือน = ( เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อเดือน (12เดือน)) 
                              = 500,000 x 1.25 %
                              = 6,250 บาท

ค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อที่ดิน

 1. ค่าอากรแสตมป์ : ไม่มีค่าอากรเเสตมป์
 2. ค่าธรรมเนียมขายฝาก : ขึ้นอยู่กับวันครอบครองโฉนด
 3. ค่าสำรวจ และประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ : ฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
อายุ 25-70 ปี
มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน

เอกสารการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง
โฉนดที่ดิน หรือ นส 3
ใบระวางที่ดิน
ราคาประเมินที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน)

สมัครสินเชื่อ

สินเชื่อ FOR WEB