🎉ชูเกียรติลิสซิ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน 🎉

ชูเกียรติลิสซิ่ง “ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน” 

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 

ณ.วัดควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง