บทความ

รู้จัก กา…

รู้จัก การจำนอง

              จำนองก็เป็นหลักประกันหนี้อีกประการหนึ่ง จำนองคือการใครคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ที่ดิน บ้านเรือนเป็นต้น ไปตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนองหรือนัยหนึ่งผู้จำนองเอาทรัพย์สินไปทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนองให้เจ้าหนี้ผู้จำนองอาจเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ เช่น นายดำ กู้เงินนายแดง 100,000 บาท เอาที่ดินของตนเองจำนองหรือนายเหลืองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเอาที่ดินจำนองจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเป็นประกันหนี้นายดำ ก็ทำได้เช่นเดียวกันเมื่อจำนองแล้วถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็มีอำนาจยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้และมีสิทธิพิเศษได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ธรรมดาทั่วไป
          กู้เงินแล้วมอบโฉนด หรือ น.ส. 3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้มิใช่จำนองเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเป็นเพียงเจ้าหนี้ธรรมดา แต่มีสิทธิยึดโฉนดหรือ น.ส. 3 ไว้ตามข้อตกลงจนกว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ฉะนั้นถ้าจะทำจำนองก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง 

      ทรัพย์สินที่จำนอง :
               ทรัพย์สินที่จำนองได้ คืออสังหาริมทรัพย์อันหมายถึง ทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน เรือกสวนไร่นาเป็นต้น นอกจากนั้นสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้บางอย่าง เช่นเรือกำปั่น เรือกลไฟ แพ ที่อยู่อาศัย และสัตว์พาหนะ ถ้าได้จดทะเบียนไว้แล้วก็อาจนำจำนองได้ดุจกันเมื่อเจ้าของทรัพย์นำไปจำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนองให้แก่เจ้าหนี้เจ้าของยังครอบครองใช้ประโยชน์เช่น อยู่อาศัยในบ้าน หรือทำสวนทำไร่หาผลประโยชน์ได้ต่อไปนอกจากนั้นอาจจะโอนขายหรือนำไปจำนองเป็นประกันหนี้รายอื่นต่อไป ก็ย่อมทำได้ส่วนเจ้าหนี้นั้นการที่ลูกหนี้นำทรัพย์ไปจดทะเบียนจำนองก็นับได้ว่าเป็นประกันหนี้ได้อย่างมั่นคงไม่จำเป็นต้องเอาทรัพย์นั้นมาครอบครองเอง

บทความ

โฉนดที่ดิ…

โฉนดที่ดินบอกอะไรเราได้บ้าง?

       ที่ดินถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่า เมื่อต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเช่น การจำนำหรือจดจำนอง สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ “โฉนดที่ดิน” ซึ่งโฉนดที่ดินคือ เอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและลักษณะของที่ดิน รูปแผนที่ของที่ดิน ขนาดหน้ากว้างที่ดิน นิติกรรมต่างๆ ที่เคยจดทะเบียน รวมไปถึงข้อจำกัดของที่ดิน ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อ ขาย จำนำ จำนองที่ดิน ทุกคนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ บนโฉนดที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการทำนิติกรรมต่างๆ

บทความ

5 เคล็ดลั…

5. เคล็ดลับ เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี

1.ประกาศเจตนารมณ์การออม

ออมเงินอย่างจริงจัง หันมาใช้ชีวิตแบบ ออมก่อน ใช้ทีหลัง โดยออมให้พอเหมาะพอดี ไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไป

2.แยกระหว่าง “ความจำเป็น” กับ “ความอยาก”

ก่อนตัดสินใจซื้อของชิ้นหนึ่ง ให้หยุดคิดและชั่งใจว่าของชิ้นนั้นเป็นของจำเป็นหรือแค่อยากได้ หากซื้อแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ได้ใช้หรือเปล่า

3.สำรองเงินยามฉุกเฉิน

อย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ การเตรียมเงินสำรองเอาไว้ก้อนหนึ่งเพื่อรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำอย่างยิ่ง

4.จดทุกรายการรับจ่าย

การรู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินจะช่วยให้คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้

5.มุ่งมั่นใช้หนี้

หนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันทางการเงินของคุณย่ำแย่ลง พยายามปลดหนี้ เพื่อเดินไปสู่อิสรภาพทางการเงินโดยเร็ว

บทความ

วางแผนการ…

วางแผนการเงินฉบับพนักงานประจำ

      การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ว่าช่วงวัยไหนก็ควรให้ความสำคัญ ยิ่งเมื่อเราเริ่มทำงานมีรายได้ในบทความนี้จะมาแนะนำว่าเรื่องใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญในการวางแผนการเงินแบบฉบับพนักงานประจำ

1.การบริหารเงินเดือน

      การบริหารจัดการเงินเดือนให้เพียงพอใช้ในแต่ะเดือนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคนส่วนใหญ่มักจะพึ่งรายได้จากงานประจำ แต่ส่วนน้อยที่จะหางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้นการบริหารจัดการเงินเดือนจึงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากหากใช้แบบไม่บริหารจัดการในแต่ละเดือนอาจไม่พอใช้จ่ายและทำให้ต้องไปก่อหนี้ใหม่เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน

2.ภาษี

      สำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่มีรายได้ เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรรู้ เพราะหากไม่ใส่ใจและโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ นอกจากนี้แล้วยังควรรู้วิธีการในการคำนวณ เพื่อให้เราสามารถวางแผนในการลดหย่อนภาษีจะทำให้เราช่วยประหยัดเงินในส่วนนี้ไปได้มาก

3.การจัดการหนี้

      การเป็นหนี้ไม่ได้แย่ แต่ต้องรู้จักวิธีบริหารจัดการ และการจ่ายหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ ก่อนก่อหนี้ควรศึกษาเงื่อนไขของการกู้นั้นๆ ศึกษาข้อมูลการคิดดอกเบี้ย ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พนักงานควรรู้เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา ปัญหาหนี้จะทำให้ไม่มีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

4.สวัสดิการในการรักษาพยาบาล

       สิ่งที่เราควรรู้อีกเรื่องเลยนั้นก็คือสวัสดิการในการรักษากรณีที่เราเข้าโรงพยาบาล เพราะเหตุการที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เราจึงต้องทราบว่าเรามีสวัสดิการในส่วนนี้อย่างไรบ้าง แล้วเราควรเพิ่มความคุ้มครองในการรักษาตรงนี้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหากเกิดต้องรักษาพยาบาลจริงๆ

บทความ

5 ความคิด…

5 ความคิดทางการเงินที่ดีเพื่อความสำเร็จ

       ความคิดที่ดีทางการเงิน คือ การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดในการประหยัดเงินและการลงทุน การพัฒนาความคิดด้านการเงิน ช่วยให้สามารถมีสติ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินให้ประสบความสำเร็จ

1.ความคิดทางการเงินไม่ดี ก็ไม่มีเงิน ควรมีพัฒนาความคิดและความรู้ตลอดเวลา การขาดความคิดทางการเงินอาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลว ในการเริ่มต้นชีวิตได้ ควรสร้างความคิดทางการเงินที่ดีต่อสุขภาพการเงินก่อน ให้มีความมั่นคงในการดำเนินการบางอย่าง เพื่อพัฒนากรอบความคิดทางการเงินที่ดีต่อไป

2.ศึกษาหาความรู้หลักสูตรทางการเงิน การหาความรู้จากหนังสือทางการเงินประกอบหลักแนวคิด เกี่ยวกับทางการเงิน ทักษะพื้นฐานทางการเงินและปัจจัยทางจิตวิทยา มันส่งผลให้พฤติกรรมทางการเงินที่ดี รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ ช่วยสร้างความคิดทางการเงินได้ หรือการเรียนหลักสูตรทางการเงินเพิ่ม สามารถช่วย ในการพัฒนาความคิด และมีความเข้าใจมากขึ้น เช่น การหารายได้เพิ่มจากการวางแผนทางการเงิน หรือรายได้เพิ่มจากการลงทุน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน

3.ปรึกษาและขอคำแนะนำผู้รู้ แนวทางในการพัฒนาความคิดทางการเงินของคุณ อาจจะอาศัยประสบการณ์ทางการเงินที่หลากหลาย ในการหาที่ปรึกษา ทางการเงิน กับ กลุ่มกูรูทางการเงิน อาจารย์ เพื่อน ญาติและคนรู้จัก มุ่งเน้นไปที่คนที่คุณรู้ว่าใครประสบความสำเร็จทางการเงินโดยขอคำแนะนำจากพวกเขา อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นอกจากนั้นยังศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาทางการเงิน อาจให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้

4.หาเวลาใส่ใจอ่านมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผน เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและผลประโยชน์ในขณะที่คุณตัดสินใจ แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ในแหล่งข้อมูลออนไลน์ หนังสือและเอกสารการวิจัย และเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อเมซอน ซึ่งมีรายการทางการเงินและหนังสือการเงินใหม่ บทวิเคราะห์ เป็นประจำที่สามารถให้ความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญ ทางการเงิน นอกจากนั้นบทความ เนื้อหาวิดีโอ E-Learning ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเคล็ดลับที่มีค่าที่สามารถ ให้มุมมอง ที่มีการศึกษามากขึ้น ช่วยค้นหาวิธีการฝึกความคิดทางการเงิน การประเมินผลกระบวนการฝึกฝน และประเมินผลให้ บทเรียนที่จำเป็น เพื่อกำหนดรูปแบบทางการเเงินของคุณได้ด้วยตนเอง

5.เปลี่ยนตามความคิดที่เปลี่ยนไป เพียงจำไว้ว่าความคิดทางการเงินจะใช้เวลาในการพัฒนาและมีความพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้น คุณก็จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเรื่องเงินนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แน่นอน ในที่สุดคุณอาจเห็นแนวคิดความเฉียบแหลม ทางการเงินที่กำลังเติบโตของคุณ และกำลังเริ่มปรับฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นได้ และประสบความเร็จทางการเงิน มีความมั่งคั่ง มั่นคงตลอดไป

บทความ

รถแบบไหนไ…

รถแบบไหนได้ราคาประเมินดี

        สิ่งที่เจ้าของรถหลายคนให้ความสำคัญคือการดูแลสภาพและสมรรถนะของรถยนต์ให้ดีอยู่เสมอเพื่อคงมูลค่าของรถไว้ซึ่งสะท้อนได้จากราคาประเมินรถ เพราะการที่รถมีราคาประเมินสูงจะทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นเมื่อต้องการขายหรือนำรถไปเทิร์นเพื่อเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ รวมทั้งกรณีที่ต้องการขอสินเชื่ออย่างสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็จะมีโอกาสได้รับวงเงินอนุมัติที่สูงขึ้นอีกด้วย
       แม้ว่าราคาประเมินรถสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามภาวะตลาด แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาประเมิน ซึ่งคุณสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกรถเพื่อเพิ่มโอกาสทำให้รถได้ราคาประเมินที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยดังนี้

แบรนด์และรุ่นรถที่ติดตลาด 
       ยี่ห้อที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ และรถรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะ มักมีราคาประเมินสูงกว่า เนื่องจากสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้คล่องกว่า

อายุและเลขไมล์
        รถที่เพิ่งซื้อมาไม่นานและรถที่มีเลขไมล์น้อยมักได้ราคาประเมินที่ดีกว่า เพราะหมายถึงรถผ่านการใช้งานมาน้อย สภาพรถและเครื่องยนต์ก็จะไม่ช้ำและยังไม่เสื่อมสภาพมากนัก  สามารถนำไปใช้งานต่อได้นานกว่า

การดูแลและบำรุงรักษารถ
         การบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพดีและมีประวัติการนำรถเข้าศูนย์อย่างสม่ำเสมอเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้รถได้ราคาประเมินดี

รถประวัติดี
         หากรถเคยมีการขับชน พลิกคว่ำ หรือมีอุบัติเหตุรุนแรง แม้สภาพภายนอกจะซ่อมให้กลับมาสวยงามได้ แต่มักทำให้เกิดข้อกังวลถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์หลังผ่านการซ่อม ดังนั้นรถที่ไม่มีประวัติชน หรือประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจึงมีราคาประเมินที่ดีกว่า

อ็อปชันเสริมและการอัปเกรด
         หลายคนอาจคิดว่าการเพิ่มอ็อปชันเสริมจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับรถได้ แต่ความจริงกลับตรงข้าม เพราะอุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนำมาคิดในการประเมินราคารถ ยิ่งกว่านั้นการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะบางอย่างอาจมองว่าเป็นผลเสียต่อรถแทนที่จะเป็นผลดี และทำให้ราคาประเมินต่ำลงก็เป็นได้

สภาพภายในและภายนอกรถ
          ควรดูแลให้สภาพรถทั้งภายในและภายนอกอยู่ในสภาพดี ทั้งความสะอาดเรียบร้อยและควรซ่อมแซมร่องรอยการชนหรือรอยขีดข่วนให้เรียบร้อย เพราะร่องรอยบางอย่างอาจยิ่งซ่อมยากขึ้นหากปล่อยไว้นานเกินไป

หาศูนย์หรือร้านซ่อมได้ง่าย
          ควรเลือกยี่ห้อหรือรุ่นรถที่หาศูนย์หรือร้านซ่อมได้สะดวกหากรถเกิดการชำรุดหรือเสียหาย เพราะความยากง่ายในการซ่อมและการหาอะไหล่มาเปลี่ยนก็เป็นอีกเรื่องที่ส่งผลต่อราคาประเมินรถด้วยเช่นกัน เพราะรถที่หาร้านซ่อมยากหรือต้องรอซ่อมนานย่อมหมายถึงการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

      ได้รู้ปัจจัยที่มีผลต่อราคาประเมินรถกันแล้ว ก็อย่าลืมพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจซื้อรถ เพราะรถเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ชีวิตเราได้ ดังนั้นการเลือกรถที่มีราคาประเมินดีย่อมหมายถึงการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจหรืออาชีพเสริมในอนาคตสำเร็จไปได้ไกลกว่าเดิม

บทความ

ประกันชีว…

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อคืออะไร?

       ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้ขอสินเชื่อตามวงเงินที่กู้ และตามระยะเวลาสินเชื่อนั้น ๆ โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินกู้ที่เหลืออยู่ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการประกันภัย หากผู้ทำประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือผ่อนสินเชื่อต่อได้

       แต่เดิมนั้น การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนิยมทำในกรณีที่วงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่นาน อย่างการกู้ซื้อบ้าน ที่ดิน หรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก เนื่องจากมีระยะเวลากู้หลายสิบปี และมีความเสี่ยงที่ผู้กู้จะเสียชีวิต หรือทุพพลภาพไปก่อนที่จะปิดบัญชีสินเชื่อนั้น ๆ ได้ แต่ในปัจจุบันสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถซื้อประกันชีวิตรูปแบบนี้ไว้คุ้มครองได้ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อรถยนต์ แม้จะเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้ยืมที่สั้น ไม่ถึง 10 ปี แต่ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันและสร้างความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

สิทธิประโยชน์เเละความคุ้มครองมีอะไรบ้าง?

      สำหรับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะให้ความคุ้มครองใน 2 กรณี คือ 1. เสียชีวิต 2. สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ ซึ่งทั้งสองกรณีทำให้ผู้กู้ไม่มีศักยภาพที่จะชำระหนี้ได้

      ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต จะคุ้มครองทุกกรณีไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย หรือสาเหตุใดก็ตาม โดยจะได้รับความคุ้มครองตามเงินประกันที่ลดลงตามตารางการผ่อนชำระ แต่ในกรณีที่ผู้กู้ได้ผ่อนชำระเกินกว่าที่สถาบันการเงินกำหนด เพื่อลดต้นลดดอก ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทก็จะได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้ด้วยเช่นกัน

      ในกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยตารางรางรายการทดแทน เช่น กรณีสูญเสียมือหรือเท้า 2 ข้าง โดยตัดตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือสูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง โดยไม่มีทางรักษาให้หายได้ จะได้รับความคุ้มครอง 100% ของวงเงินเอาประกันภัยให้กับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้สินคงค้าง และส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทด้วยเช่นกัน

บทความ

เรื่องต้อ…

เรื่องต้องรู้ ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน

      ในปัจจุบัน หากจะทำสัญญาเงินกู้ หรือขอสินเชื่อต่างๆ สถาบันการเงินบางแห่ง ต้องการเพิ่มความมั่นใจในตัวลูกหนี้มากขึ้น จึงกำหนดให้มี “ผู้ค้ำประกัน” เข้ามาค้ำประกันหนี้ที่ลูกหนี้ทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ เพราะอย่างน้อยหากลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ก็ยังมีผู้ค้ำประกันคอยรับผิดชอบอยู่

      ฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นค้ำประกันให้ใครจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ำประกันนั้นๆ อย่างละเอียดเสียก่อน เพราะการค้ำประกันสามารถพลิกชีวิตใครหลายๆ คน ให้กลายเป็นหนี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว แม้จะเป็นการค้ำประกันให้คนรู้จัก หรือญาติพี่น้อง แต่ถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้ คุณเองนั่นแหละที่จะต้องแบกรับภาระหนี้แทน 

       ผู้ค้ำประกัน คือ บุคคลหนึ่งทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่า จะชำระหนี้แทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย

1. ดูรายละเอียดสัญญาเงินกู้ ว่า ระบุจำนวนเงินกู้ไว้เป็นจำนวนเท่าใด และมีทรัพย์สินอื่นๆ เป็นประกันหนี้ด้วยหรือไม่ เพราะผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าไปค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

2. สัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

3. ควรอ่านสัญญาค้ำประกันให้ละเอียดและครบถ้วนก่อนเซ็นค้ำประกัน

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

1. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดแทนลูกหนี้ ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่ตกลงในสัญญาเงินกู้เท่านั้น

2. หากเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันก็ลดลงเท่านั้นเช่นกัน และถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ที่ลดลงไม่ครบถ้วน ผู้ค้ำประกันชำระส่วนที่เหลือ หรือถ้าลูกหนี้ไม่ชำระเลยแล้วผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามที่ลดลงครบถ้วน ผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นจากการค้ำประกัน

3. หากมีข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ค้ำประกันมากกว่าที่ระบุในข้อ 2. ข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ

4. ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิด เมื่อยื่นขอชำระหนี้ตามกำหนดเวลา แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับการชำระหนี้นั้น

5. ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิด หากเจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันไม่ได้ตกลงด้วยในการขยายระยะเวลาดังกล่าว

กรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบเท่าไร

       ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันให้ทราบก่อนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และห้ามไม่ให้เจ้าหนี้เรียกเอาหนี้กับผู้ค้ำประกันก่อนที่หนังสือแจ้งจะไปถึงผู้ค้ำประกัน ถ้าเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนด ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นเวลาที่กำหนดข้างต้น

       ผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดวงเงินสูงสุดและระยะเวลาในการค้ำประกันได้ ดังนั้น ก่อนที่จะเซ็นค้ำประกันควรตกลงกับเจ้าหนี้เพื่อกำหนดวงเงินและระยะเวลาที่ค้ำประกันให้ดี ก่อนเซ็นสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบมูลหนี้ทั้งหมดเหมือนกับลูกหนี้ทุกประการ ซึ่งหมายถึงผู้ค้ำประกันจะรับผิดชำระหนี้แทนลูกหนี้เฉพาะในส่วนที่ตนเองระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันเท่านั้น โดยหลังจากที่ผู้ค้ำประกันใช้หนี้แทนลูกหนี้แล้วก็สามารถเรียกให้ลูกนี้ชำระเงินคืนตามจำนวนเงินที่ชำระแทนไปพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอื่นๆ ได้

       เพราะฉะนั้น ก่อนจะค้ำประกันให้ใครควรไตร่ตรองให้รอบคอบ นอกจากจะถามลูกหนี้ว่าเขาพร้อมจะเป็นหนี้และมีความสามารถในการชำระหนี้จนหมดไหม เราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าพร้อมที่จะเสี่ยงเป็นหนี้โดยไม่ตั้งตัวหรือไม่ รวมถึงศึกษากฎหมายและข้อสัญญาให้ดีจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนภายหลัง

บทความ

วิธีเช็กร…

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์แบบมีโฉนด

        ราคาประเมินที่ดินที่จัดทำโดยกรมธนารักษ์ โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์อ้างอิงของราคาซื้อ-ขาย สามารถเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์เองง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ https://assessprice.treasury.go.th/ 

2.กดเลือกเมนูที่ต้องการค้นหา โดยสามารถค้นได้จากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน น.ส. 3 ก. ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง โดยใส่ข้อมูลแล้วกดค้นหา

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์แบบไม่มีโฉนด

      สามารถค้นหาได้จากระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ผ่านทางเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/ จากนั้นเลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการ หากมีเลขที่โฉนดก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ หากไม่มีโฉนดสามารถกดซูมแล้วคลิกพื้นที่ที่ต้องการทราบราคาประเมิน จากนั้นก็จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ เช่น ที่ตั้ง เนื้อที่ และราคาประเมินที่ดิน

เรียกได้ว่าสะดวกและง่ายดายมาก ๆ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าราคาที่ดินแต่ละแห่งเท่าไร ก็สามารถเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้เองง่าย ๆ ไว้ประกอบการพิจารณาก่อนทำการซื้อ-ขายที่ดิน

บทความ

ทำไมถึงห้…

รู้ไหม..ทำไมถึงห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังโดยเด็ดขาด

ทำไมถึงห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังโดยเด็ดขาด

    1.มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ และยืนยันตัวตน

   2.อาจถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายด้านหลังบัตร หรือต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ให้ดำเนินการตามนี้

    1.หากบางหน่วยงาน ยืนยันว่าต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและหลัง ให้เราปิดเลข Laser ID ตอนถ่ายสำเนา

    2.หากต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ด้านหลังบัตร ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เป็นของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินจริงหรือไม่ และระวังเรื่องเว็บไซต์ปลอม

ที่สำคัญ! หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันต่างๆ ให้ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น เพราะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์และวันที่ให้ชัดเจนทุกครั้ง