โฉนดที่ดินบอกอะไรเราได้บ้าง?

       ที่ดินถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่า เมื่อต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเช่น การจำนำหรือจดจำนอง สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ “โฉนดที่ดิน” ซึ่งโฉนดที่ดินคือ เอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและลักษณะของที่ดิน รูปแผนที่ของที่ดิน ขนาดหน้ากว้างที่ดิน นิติกรรมต่างๆ ที่เคยจดทะเบียน รวมไปถึงข้อจำกัดของที่ดิน ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อ ขาย จำนำ จำนองที่ดิน ทุกคนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ บนโฉนดที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการทำนิติกรรมต่างๆ