เล่มทะเบียนรถมีกี่สี?

   ในส่วน “เล่มทะเบียนรถ” หรือชื่อเต็ม ๆ ที่เรียกว่า “สมุดคู่มือประจำตัวรถ” หรือ “ใบคู่มือจดทะเบียนรถ” เป็นสมุดที่รวบรวมรายละเอียดของรถคันนั้น ๆ ทั้งรายละเอียดของชื่อเจ้าของรถหรือชื่อผู้ครอบครองรถ ยี่ห้อ รุ่นรถ หมายเลขเครื่องเลขตัวถังของรถของรถคันดังกล่าว โดยเล่มทะเบียนรถมีหลายสีสัน

  • เล่มทะเบียนรถสีเขียว คือ สมุดคู่มือประจำตัวรถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์
  • เล่มทะเบียนรถสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน คือ สมุดคู่มือประจำตัวรถยนต์ เก๋ง กระบะ และรถตู้
  • เล่มทะเบียนรถสีชมพู คือ สมุดคู่มือประจำตัวรถบรรทุก

สีสันของเล่มทะเบียนรถมีเอาไว้แบ่งว่า  รถทุกคันจะต้องมีเล่มทะเบียน โดยเล่มทะเบียนรถ จะระบุรายละเอียดต่างๆ ของรถและชื่อเจ้าของรถเพื่อป้องกันการโจรกรรม

สรุปเล่มทะเบียนรถสำคัญยังไง?

สำหรับความสำคัญของเล่มทะเบียนรถ ขอสรุปให้เข้าใจ มีดังนี้

  • เล่มทะเบียนรถใช้บันทึกรายละเอียดของรถ รวมทั้งใช้แสดงความเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าว
  • เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ใช้ตรวจสอบสภาพรถ และใช้ต่อภาษีรถประจำปีด้วย
  • เล่มทะเบียนรถใช้เป็นเอกสารซื้อขายรถ เอาไว้เช็กประวัติการครอบครองรถ เช็กได้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาหรือเปล่า เล่มทะเบียนจะช่วยให้เราตรวจสอบเพื่อป้องกันการรับซื้อของโจร

สรุปว่า เราจะต้องเก็บรักษาเล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียนให้ดีนะครับ จัดว่าเป็นเอกสารสำคัญของคนมีรถ