เซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างไรให้ปลอดภัย

1. ถ่ายแค่หน้าบัตรประชาชน ห้ามถ่ายหลังบัตร เพราะด้านหลังมีรหัสบัตร เลขหลังบัตร เรียกว่า Laser ID ใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดได้อยู่แล้ว

2. ขีดเส้นคร่อม 2 เส้นบนตัวบัตร แต่ห้ามขีดทับรูปหน้าเรา เนื่องจากรูปที่ถ่ายเอกสารหน้าเราจะไม่ชัดอยู่แล้ว ถ้าขีดเส้นทับจะทำให้การยืนยันตัวตนยากขึ้น ขีดทับข้อมูลสำคัญ ๆ เพื่อให้การแอบอ้างหรือปลอมแปลงยากขึ้นเท่านั้นเอง

3. ให้เขียนว่า “ใช้สำหรับ….เท่านั้น” ระหว่างเส้นคร่อมตามภาพได้เลย ในช่องว่างเราสามารถใส่วัตถุประสงค์การนำไปใช้งานของเราให้ชัดเจน เช่น ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น, ใช้สำหรับยืนยันตัวตนในการฉีดวัคซีนเท่านั้น ฯลฯ เพื่อที่มิจฉาชีพจะได้ไม่สามารถนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

4. เมื่อเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้แล้ว อย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ * หรือ # ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเติมข้อความ

5. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่เซ็นลงไป เพราะถ้าเราไม่เขียน มิจฉาชีพจะสามารถเอาเอกสารของเราที่เราอาจจะเคยทิ้งไปนานจนลืมแล้ว กลับมาใช้ได้

6. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมกับเซ็นชื่อของตัวเอง โดยวิธีเซ็นที่ปลอดภัยคือเซ็นทับไปบนบัตรได้เลย

ตัวอย่างการเซ็นรับรองสำเนาที่ถูกต้อง