5. เคล็ดลับ เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี

1.ประกาศเจตนารมณ์การออม

ออมเงินอย่างจริงจัง หันมาใช้ชีวิตแบบ ออมก่อน ใช้ทีหลัง โดยออมให้พอเหมาะพอดี ไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไป

2.แยกระหว่าง “ความจำเป็น” กับ “ความอยาก”

ก่อนตัดสินใจซื้อของชิ้นหนึ่ง ให้หยุดคิดและชั่งใจว่าของชิ้นนั้นเป็นของจำเป็นหรือแค่อยากได้ หากซื้อแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ได้ใช้หรือเปล่า

3.สำรองเงินยามฉุกเฉิน

อย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ การเตรียมเงินสำรองเอาไว้ก้อนหนึ่งเพื่อรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำอย่างยิ่ง

4.จดทุกรายการรับจ่าย

การรู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินจะช่วยให้คุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้

5.มุ่งมั่นใช้หนี้

หนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันทางการเงินของคุณย่ำแย่ลง พยายามปลดหนี้ เพื่อเดินไปสู่อิสรภาพทางการเงินโดยเร็ว