ทำความรู้จัก หนี้ดี หนี้ไม่ดี

     หนี้ดี คือ หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น กู้เงินเพื่อทำกิจการ กู้เงินซื้อบ้าน เพราะโดยธรรมชาติของบ้านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะถ้าบ้านอยู่ในทำเลที่ดี มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กู้เงินซื้อรถถือเป็นหนี้ดี ถ้ารถสามารถพาเราไปประกอบรายได้ เช่น เป็นเซลล์หรือซื้อรถเพื่อขับไปทำงาน ก็ยังถือว่าเป็นหนี้ดี เพราะรถพาเราไปหารายได้นั่นเอง แต่ถ้าซื้อรถราคาแพงเกินตัว แพงเกินความจำเป็น เกินกำลังจะผ่อนไหว ทำให้ไม่เหลือเงินไปทำอะไรเลย เงินส่วนใหญ่หมดไปกับรถ อันนี้จะถือเป็นหนี้เลวทันที
   

     หนี้ไม่ดี คือ หนี้ที่กู้ยืมเพื่อการบริโภคต่างๆ เพื่อความสบายเป็นหลัก โดยไม่ทำให้เกิดรายได้ เช่น การกู้ซื้อรถโดยไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถนำรถไปหารายได้เพิ่มได้ การกู้ยืมเพื่อไปเที่ยวก่อน กลัวมาจ่ายทีหลัง การเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงแสนแพง เพื่อเอามาจับจ่ายใช้สอย หรือเพื่อสนองกิเลสส่วนตัว ซึ่งหนี้เลวเหล่านี้ นอกจากไม่ทำให้เกิดรายได้แล้ว ยังทำให้คุณเกิดความทุกข์ใจในระยะยาวอีกด้วย