วางแผนการเงินฉบับพนักงานประจำ

      การวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ว่าช่วงวัยไหนก็ควรให้ความสำคัญ ยิ่งเมื่อเราเริ่มทำงานมีรายได้ในบทความนี้จะมาแนะนำว่าเรื่องใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญในการวางแผนการเงินแบบฉบับพนักงานประจำ

1.การบริหารเงินเดือน

      การบริหารจัดการเงินเดือนให้เพียงพอใช้ในแต่ะเดือนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคนส่วนใหญ่มักจะพึ่งรายได้จากงานประจำ แต่ส่วนน้อยที่จะหางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนั้นการบริหารจัดการเงินเดือนจึงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากหากใช้แบบไม่บริหารจัดการในแต่ละเดือนอาจไม่พอใช้จ่ายและทำให้ต้องไปก่อหนี้ใหม่เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน

2.ภาษี

      สำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่มีรายได้ เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรรู้ เพราะหากไม่ใส่ใจและโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ นอกจากนี้แล้วยังควรรู้วิธีการในการคำนวณ เพื่อให้เราสามารถวางแผนในการลดหย่อนภาษีจะทำให้เราช่วยประหยัดเงินในส่วนนี้ไปได้มาก

3.การจัดการหนี้

      การเป็นหนี้ไม่ได้แย่ แต่ต้องรู้จักวิธีบริหารจัดการ และการจ่ายหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ ก่อนก่อหนี้ควรศึกษาเงื่อนไขของการกู้นั้นๆ ศึกษาข้อมูลการคิดดอกเบี้ย ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พนักงานควรรู้เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมา ปัญหาหนี้จะทำให้ไม่มีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

4.สวัสดิการในการรักษาพยาบาล

       สิ่งที่เราควรรู้อีกเรื่องเลยนั้นก็คือสวัสดิการในการรักษากรณีที่เราเข้าโรงพยาบาล เพราะเหตุการที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด เราจึงต้องทราบว่าเรามีสวัสดิการในส่วนนี้อย่างไรบ้าง แล้วเราควรเพิ่มความคุ้มครองในการรักษาตรงนี้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหากเกิดต้องรักษาพยาบาลจริงๆ