รู้จักข้อดีของการจ่ายหนี้ตรงเวลา

        เชื่อว่าหลายคนที่เลือกใช้ “สินเชื่อ” เป็นเครื่องมือทางการเงิน ต่างก็มีความจำเป็นในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แม้จะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์ แต่ขึ้นชื่อว่าหนี้สินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนก็ถือเป็นภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นกับเรา เพราะต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาและเวลาที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก และหน้าที่สำคัญเพียงหน้าที่เดียวของคนเป็นหนี้ก็คือ “ชำระเงิน” ตามจำนวนให้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้นเอง ซึ่งข้อดีของการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข คือ…

         1.มีประวัติทางการเงินที่ดี :หากเราเป็นลูกหนี้ที่ชำระหนี้สินได้ตรงตามเวลาไม่บิดพลิ้ว ประวัติทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลลูกหนี้หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “เครดิต” เมื่อใดก็ตามที่เรามีเครดิตที่ดี การก่อหนี้ครั้งต่อ ๆ ไปก็จะได้รับความเชื่อใจจากเจ้าหนี้ที่ติดตามดูประวัติการชำระเงินของเราได้ เมื่อเครดิตดี โอกาสการเข้าถึงเงินทุนก็มีมากขึ้น

           2.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม :การชำระหนี้ตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนดจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้จากเจ้าหนี้เพิ่ม รวมถึงการจ่ายชำระครบตามจำนวนก็จะไม่ก่อให้เกิดหนี้คงค้างที่จะถูกนำมาคิดดอกเบี้ยเพิ่มด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มเติมจากการผิดนัดชำระ หรือผิดเงื่อนไขก็เปรียบเหมือน “ค่าปรับ” ของการผิดวินัยนั่นเอง

          3.สร้างวินัยทางการเงินที่ดี :หากเราให้ความสำคัญกับวินัยในการใช้เงิน รู้ว่าต้องจ่ายชำระคืนหนี้อย่างไรให้ตรงตามเงื่อนไข มีการจัดสรรเงินเพื่อใช้ชำระ ใช้จ่าย อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เมื่อบริหารเงินในกระเป๋าได้ดียิ่งขึ้นก็จะส่งผลไปยังอารมณ์และจิตใจ ไม่ต้องคอยคิดกังวลเรื่องการชำระหนี้อีกด้วย

     ดังนั้นแล้วการมีหนี้สินจึงไม่ใช่เรื่องผิด หากเราเลือกก่อหนี้ได้เหมาะสมตามความจำเป็น และสามารถบริหารการชำระคืนได้ตรงตามเงื่อนไข

    หากต้องการเงินด่วนและถูกกฎหมาย ขอแนะนำ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง บริการสินเชื่อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อรถบรรทุก รีไฟแนนซ์รถยนต์  ขายฝากที่ดิน ซึ่งสามารถติดต่อได้ ดังนี้