ภาษีรถยนต์ คืออะไร ทำไมต้องต่อภาษีรถยนต์

ภาษีรถยนต์ คือ ภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะเรียกเก็บจากรถยนต์ ซึ่งการที่เราจ่ายภาษีรถยนต์ไปในแต่ละปี โดยเจ้าของรถยนต์จะต้องทำการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถยนต์ ใหม่ในทุกๆ ปี และสามารถต่อทะเบียนล่วงหน้าได้ก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน ดังนั้นหากใครก็ตามที่มีรถยนต์ไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ หรือแม้แต่ รถบรรทุก ก็จะต้องทำการ ‘ต่อภาษีรถยนต์’ ทุกปี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เนื่องจากหากเจ้าของรถละเลยจนเกิดการต่อภาษีรถยนต์ที่ล่าช้าหรือเกินกำหนด จะถูกปรับร้อยละ 1 ของภาษีรถยนต์ต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ และถ้าหากไม่ได้ชำระภาษีติดต่อกันนานเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี รถยนต์คันนั้นก็จะถูกระงับและป้ายทะเบียนก็จะถูกยกเลิกทันที

ซึ่งถ้าหากเจ้าของรถต้องการใช้รถต่อ จะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนรถใหม่พร้อมคืนป้ายทะเบียนเดิม อีกทั้งยังต้องเสียค่าปรับในการต่อภาษีรถยนต์ย้อนหลังอีกด้วย

การต่อภาษีรถยนต์จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

  1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริงหรือสำเนา)
  2. หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป)
  3. พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ

อยากต่อภาษีรถยนต์ เราต้องไปที่ไหน

  • สำนักงานขนส่งทั่วไทย
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • เคาท์เตอร์เซอร์วิส
  • ต่อภาษีรถออนไลน์
  • ต่อภาษีด้วยแอป mPay และ Truemoney Wallet