ตรอ. คืออะไร รถกี่ปีต้องเข้าตรวจสภาพรถ

ตรอ. คืออะไร

        “ตรอ. คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน” โดยเป็นสถานที่ของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ตรวจสภาพรถ จะตรวจสภาพว่ามีความพร้อมในการใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของทางกรมการขนส่งหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องเสียเวลาไปที่กรมการขนส่ง ก็ตรวจสภาพรถพร้อมรับใบรับรองตรวจสภาพรถได้เลย แล้วเจ้าของรถก็นำใบนี้ไปต่อภาษีประจำปีโดยสามารถทำล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี

รถกี่ปีต้องเข้าตรวจสภาพรถ

        พระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดเอาไว้ว่ารถที่จะนำมาขับขี่ได้ต้องมีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกำหนดให้รถที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตรวจเช็กสภาพก่อนต่อภาษีประจำปี

1.รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป

2.รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป

3.รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป

4.รถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป