กิจกรรม บริจาคโลหิตประจำปี 2566🩸

บริษัทกลุ่มชูเกียรติ x รพ.สงขลานครินทร์

🩸  บริจาคโลหิตประจำปี 2566

📌 ณ โชว์รูมฝ่ายขาย GWM หาดใหญ่

วันที่ 20 ตุลาคม 2566